Szkolenia menedżerskie z zakresu rozwoju osobistego pozwalają na doskonalenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnego wykorzystania swojego potencjału w życiu codziennym i zawodowym

2019-09-24

Nasze praktyczne kursy menedżerskie doskonalą również tą umiejętność, która ma kluczowy wpływ na kształtowanie relacji w zespole z uwzględnieniem potrzeb obu stron. Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i taktyką przygotowania firmy do planowanych. W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego - wszelkie warunki programowe, organizacyjne i finasowe uzgadniamy indywidualnie ze Zleceniodawcą. Szkolenia menedżerskie z zakresu rozwoju osobistego pozwalają na doskonalenie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pełnego wykorzystania swojego potencjału w życiu codziennym i zawodowym. To szkolenie menedżerskie z zarządzania zespołem daje umiejętność elastycznego stosowania różnych stylów zarządzania, dostosowanych do etapu rozwoju pracownika. Od ponad 10 lat pomaga osobom i firmom szybko i skutecznie rozwijać się oraz doskonalić kompetencje menedżerskie na wszystkich szczeblach organizacji. Dodatkowo oferujemy szkolenia hybrydowe, na które składa się warsztat dla menedżerów na sali szkoleniowej oraz warsztat online. Podczas szkolenia pracujemy przede wszystkim na postawach i praktycznie ćwiczymy umiejętności – dlatego rekomendujemy pracę w małych, efektywnych grupach – nie większych niż 8 osób. W czasie szkolenia doskonalimy jedną z kluczowych kompetencji w pracy menedżera – rozmowa z pracownikiem. Nasze szkolenia menedżerskie jak i każdy kurs menadżerski, tworzymy wspólnie z Państwem, stale słuchając Państwa potrzeb. Szkolenia menedżerskie, szkolenia biznesowe dla menedżerów i pracowników, warsztaty biznesowe dla specjalistów. Szkolenia i kursy dla menedżerów prowadzimy w oparciu o nasze osobiste doświadczenia w zarządzaniu ludźmi. Osobom dopiero rozpoczynającym swoją przygodę z zarządzaniem, polecamy szkolenia dla menedżerów skupiające się na wzmocnieniu kompetencji miękkich. Szkolenia są bardzo dobrze merytorycznie przygotowane, a klient może liczyć na zaangażowanie i progesjonalizm. Proponujemy szkolenia kierownicze pomocne w dalszym kształtowaniu profilu zawodowego, a także przygotowujemy zadania utrwalające zdobyte informacje. Szkolenia zamknięte prowadzone przez praktyków. Przedstawiamy tematykę wraz z opisem i przykładowymi programami, które sprawdziliśmy skutecznie realizując szkolenia dla naszych Klientów. Coraz więcej pracodawców podejmuje decyzję o wysłaniu pracowników na szkolenia menedżerskie. Nasze szkolenia i kursy dla menedżerów w głównej mierze dedykujemy rozwojowi tych właśnie kompetencji. Szkolenia miękkie i kursy dla menadżerów powinny w dużym stopniu być praktycznym treningiem odnoszącym się mocno do ich codziennej pracy. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się także szkolenia managerskie dla brygadzistów i inżynierów. Takie właśnie są nasze szkolenia dla menedżerów, prowadzone przez doświadczonych trenerów z wieloletnim stażem menedżerskim. W efekcie szkolenia uczestnicy mają doskonalić kompetencyjne myślenie strategiczne. Podczas szkolenia menedżerowie doskonalą swoje umiejętności: skutecznej i sprawnej komunikacji oraz prowadzenia efektywnych dyskusji, unikania presji i manipulacji, wzmacniania asertywnych zachowań.